Cài - Buộc Tóc - Băng Đô

Phụ Kiện Tóc sỉ Việt Nam

Đeo một chiếc băng đô buộc tóc bằng khăn tay là một cách làm rất dễ thương để tạo thêm màu sắc cho cá tính của bạn, và xét về tính hữu ích, đó là cách hoàn hảo để vén gọn những lọn tóc lòa xòa trên mặt. 

Phụ Kiện Tóc sỉ Việt Nam tập hợp tất cả 'Cài - Buộc Tóc - Băng Đô'